Menu Close

Ja! Elk jaar ontvang je in maart een fiscaal attest van Sodexo. Dit formulier moet je bij de belastingaangifte voegen. Wanneer je elektronische dienstencheques gebruikt, is dit attest ook beschikbaar in de beveiligde Gebruiker Zone van Sodexo. Nog handiger, normaal gezien zijn de gegevens van je fiscaal attest automatisch voor- ingevuld in je belastingaangifte.

Voor Vlaanderen: je betaalt slechts 7,20 euro voor één uur hulp in het huishouden. Je ontvangt immers jaarlijks een belastingvermindering van 1,80 euro per cheque voor de eerste 167 aangekochte dienstencheques per persoon.

Voor Brussel: je betaalt slechts 7,65 euro voor één uur hulp in het huishouden. Je ontvangt immers een jaarlijks een belastingvermindering van 1,35 euro per cheque voor de eerste 167 aangekochte dienstencheques per persoon.

Voor Wallonië: je betaalt slechts 8,10 euro voor één uur hulp in het huishouden. Je ontvangt immers een jaarlijks een belastingvermindering van 0,90 euro per cheque voor de eerste 150 aangekochte dienstencheques per persoon.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben elk apart recht op de belastingvermindering. Je kan de fiscale aftrek maximaliseren door in de loop van het jaar dienstencheques aan te kopen met een nieuw gebruiksnummer op naam van de partner.